08.10.2015 – Małe grupy (rano)
Modlitwa Przedpołudniowa

 

Głosy w dyskusji:

MMazur (2)
■ Uwzględnić wszystkie formy nadużyć bioetycznych (przede wszystkim handel gametami).
■ Czy embrion ludzki jest osobą? Tak! Wszystkie nieszczęścia w tym względzie pochodzą z nieuznawania embrionu ludzkiego jako osoby.
■ Prymat techniki jest dewastujący. Technika zna tylko prawa produkcji.
■ Czystość o której Instrumentum laboris mówi w punkcie 32 i 94 nie dotyczy tylko narzeczonych, ale jest ważna na każdym etapie życia małżeńskiego, w sytuacji każdego człowieka.
■ W omawianym tekście nie ma żadnego odniesienia do Pisma Świętego, a troska duszpasterska widziana jest raczej od strony psychoanalizy niż od strony pastoralnej.
■ Czystość powinna być przedstawiona nie tylko jako cnota, ale jako postawa ukierunkowana ku określonemu celowi.
■ Dialog o prawach ludzkich to punkt widzenia iluministów z XIX wieku, a gdzie teologia? Gdzie prawa Boże? Zamiast o dziele stworzenia mówimy o ekologii.
■ Jeśli miłość ograniczymy do uczuć, to trudno przygotować się do ducha ofiary, do miłości ofiarnej (oblatività). Uczucia są zmienne, ograniczone.
■ „Znaki czasu”, to zbawcze oddziaływanie Boga na historię. Stąd też znaki czasu są zawsze pozytywne.
■ Edyta Stein naucza, iż „znaki czasu” to nic innego jak „wymogi czasu” zgodne z wolą Bożą.
■ Rodzina jest przede wszystkim darem Bożym, który trzeba przyjmować, chronić i rozwijać oraz przekazywać następnym pokoleniom, a nie wyzwaniem, trudnością.
■ Co to znaczy w numerze 6 „wyzwanie Boże” (sfida di Dio)? Trzeba raczej mówić „dar Boży”.
■ W 16 punkcie chodzi o technokrację pozbawioną zasad etycznych.
■ Wdowieństwo może być bardzo trudne. Postuluję, by kapłani (ministri sacri) wspierali ten stan. Wdowy mogą być wielką pomocą Kościoła (zob. Ordo viduarum).
■ Czy w punkcie 20 nie należałoby wyrzucić słowa „nigdy”? Na ceremoniach pogrzebowych publicznych grzeszników, kryminalistów, mafiosów nie powinno być kapłana. Można czytać Słowo Boże, natomiast Eucharystia jest znakiem miłości – mafioso zaś jest znakiem nienawiści. A ceremonie pogrzebowe w przypadku osoby, która dokonała eutanazji? Przecież pogrzeb to nie tylko kwestia modlitwy. Gdy zmarły nie dawał żadnego znaku nawrócenia można i należy odmówić pogrzebu katolickiego, lecz ostatecznie tylko biskup a nie kapłan decyduje o tym kogo należy pogrzebać z rytem religijnym.
■ W numerze 21 powinno być „osoby niepełnosprawne” (disabili) a nie „osoby upośledzone” (handicappati). Upośledzenie jest konsekwencją niepełnosprawności.
■ W numerze 28 należy rozdzielić sprawę małżeństw mieszanych i małżeństw z osobą z innej religii. Nie stawiać chrześcijanina na tym samym poziomie, co mahometanina albo buddystę. Oczywiście zachować do każdego szacunek.